Vilka är vi?

Vi som tagit initiativet till projektet är XXX, YYY och ZZZ.

Demoförening ek. för.
c/o XXX
Demovägen 22
12345 Demostaden

Org.Nr: 123456-0000
Bankgiro: 316-1234

info@demo.reff.se